OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

­

WGK-ROŚ.6220.1.22.201B.MC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2081)

Prezydent Miasta Sosnowca

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4 grudnia 2018r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad Oddzial Katowice z siedzibą: 40-017 Katowice ul. Myśliwska 5, została wydana decyzja Nr 19/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin".

Pełna treść obwieszczenia dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Sosnowca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Anna Debier
Data na dokumencie:10.12.2018
Data publikacji:13.12.2018 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
13.12.2018 15:04 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)