Michał Karoń 14.12.2018 13:07

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom

­

Będzin, dnia 14 grudnia 2018 roku

WPSiDG.271.15.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446, NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom w trzech punktach konsultacyjno - informacyjnych na terenie Będzina (tygodniowo – prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w wymiarze 6 godzin zegarowych i 2 godziny praca biurowa – sporządzanie projektów pism dla osób objętych doradztwem) oraz dokumentowanie prowadzonych działań poprzez prowadzenie ilościowego rejestru przyjętych osób. Ilość godzin świadczenia usługi nie przekroczy liczby 8 tygodniowo. Łączna liczba godzin w okresie realizacji umowy wyniesie 360 godzin.

  2. Świadczenie usługi odbywać się będzie z wyłączeniem jednego miesiąca wakacyjnego.

  3. Przedkładanie comiesięcznych sprawozdań z wykazem ilości osób oraz liczbą udzielonych porad prawnych.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:14.12.2018
Data publikacji:14.12.2018 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.12.2018 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
14.12.2018 13:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)