Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2006 r.

w sprawie:

 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/549/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/550/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/551/2006
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 0151/552/2006
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszych przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustalenia wysokości wadium oraz ceny wywoławczej nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/553/2006
 • nabycia do zasobu komunalnego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 65/1 karta mapy 7 obręb Będzin o powierzchni 35 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Brzozowickiej - w związku z prowadzoną inwestycją celu publicznego
  Zarządzenie Nr 0151/554/2006
 • sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej numerem geodezyjnym 29 karta mapy 23 obręb Będzin o powierzchni 395 m2 położonej w Będzinie przy ulicy Joselewicza na rzecz jej wieczystego użytkownika
  Zarządzenie Nr 0151/555/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/556/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/557/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/558/2006
 • udzielenia upoważnienia w zakresie zarządu mieniem Gminy Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/559/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegającym na przeniesieniu między dysponentami, rozdziałami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/560/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na rok 2006 w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze
  Zarządzenie Nr 0151/561/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami  dziale 851 - Ochrona zdrowia
  Zarządzenie Nr 0151/562/2006

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2006 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2007 10:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.12.2006 12:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.12.2006 12:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
12.12.2006 12:32 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)