Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.12.2006 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.12.2006 r.

w sprawie:

 • umorzenia należności z tytułu dzierżawy terenu od dłużnika firmy LOKSTER SP. Z O.O. oraz opłaty za użytkowanie terenu od dłużnika Stelmach Zygmunt i Daniela
  Zarządzenie Nr 0151/564/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/565/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie
  Zarządzenie Nr 0151/566/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  Zarządzenie Nr 0151/567/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/568/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
  Zarządzenie Nr 0151/569/2006
 • zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na 2006 rok w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 - Pomoc społeczna
  Zarządzenie Nr 0151/570/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/571/2006
 • Obniżenia stawki czynszowej za najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Małachowskiego nr 16 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/572/2006
 • powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/573/2006
 • nabycia przez Gminę Będzin od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu nieruchomości w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/574/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna
  Zarządzenie Nr 0151/575/2006
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Zarządzenie Nr 0151/576/2006

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.12.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2006 08:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2007 10:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/576/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 grudnia 2006 roku " (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/575/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 grudnia 2006 roku " (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/574/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 grudnia 2006 roku " (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/572/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 grudnia 2006 roku " (Aleksandra Bartosz)
19.12.2006 08:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.12.2006 08:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.12.2006 08:03 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)