VIII sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, dnia 21 lutego 2019 roku

BRM.0002.VIII.2019

 

Szanowna Pani
Szanowny Pan

 

Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z III, IV, V, VI i VII sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku:

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta
  Annę Drzewiecką,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIII/357/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.

 6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku:

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za 2018 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ przyjęcia „Programu profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2019 -2021”,

  2/ o uchylenie w całości uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Usług Społecznych mieszkańców Gminy Będzin,

  3/ zmiany Uchwały Nr II/2/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Będzina,

  4/ zmiany uchwały Nr XLII/352/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017 -2023”,

  5/ zmiany uchwały Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Będzina,

  6/ przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej,

  7/ emisji obligacji komunalnych oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu,

  8/ zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

  9/ zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 – 2028,

  10/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Będzińskiego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Krakowskiej 11.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 9. Interpelacje i zapytania Radnych.

 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:VIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:21.02.2019
Data publikacji:22.02.2019 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.03.2019 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
22.02.2019 12:16 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)