Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

­

WOŚ-RZM.7021.3.2.2019                                                                              Będzin, dn. 20.03.2019 r.

 

Ogłoszenie
przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż drewna

 

Na podstawie zarządzenia nr 0151/469/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.12.2003 r. w sprawie zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących w posiadaniu Gminy Będzin zmienionego zarządzeniem nr 0151/510/2009 z dnia 13.11.2009 r., zarządzeniem nr 0050/326/2011 z dnia 19.10.2011 r., zarządzeniem nr 0050/26/2013 z dnia 24.01.2013 r. oraz zarządzeniem nr 0050/431/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Ogłaszam przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego miękkiego i twardego pozyskanego z wycinki na terenie miasta Będzina, park „Małpi Gaj” przy ul. Brzozowickiej.

Termin składania ofert: 27.03.2019 – 29.03.2019 r.

Miejsce pozyskiwania drewna: Teren Miasta Będzina, park „Małpi Gaj” przy

ul. Brzozowickiej

Cena wyjściowa za 1 m3 : 50,00 zł + 8% VAT – drewno opałowe miękkie

80,00 zł + 8% VAT - drewno opałowe twarde

Miejsce odbioru drewna: Będzin, park „Małpi Gaj” przy ul. Brzozowickiej

Ilość drewna: 48,00 m3 - drewno opałowe miękkie

42,00 m3 - drewno opałowe twarde

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Będzinie

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii urzędu z napisem „oferta na zakup drewna” (załącznik nr 1). Oferty złożone przed i po terminie nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać: cenę za m3 drewna. Ofertę należy złożyć na całą ilość drewna tj.: 90,00 m3 drewna przewidzianego do zakupu (załącznik nr 2). Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać ofertę oferenta, oferującego najwyższą cenę za zakup 90,00 m3 drewna, według cen nie mniejszych niż 50,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe miękkie, 80,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe twarde. W przypadku takich samych ofert cenowych decyduje kolejność wpływu oferty. Opłatę należy uiścić zgodnie z poleceniem w terminie określonym w załączniku nr 2, w przeciwnym razie oferta zostanie anulowana.

Drewno należy odebrać i załadować z miejsca wycinki, 42-500 Będzin, park „Małpi Gaj” przy ul. Brzozowickiej we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, pok. 123 lub telefonicznie (32) 267 91 72 w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Oferty złożone niezgodnie z wymaganiami Prezydenta nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:20.03.2019
Data publikacji:20.03.2019 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.04.2019 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
20.03.2019 13:50 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)