Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.12.2006 r.

­

Zarządzenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.12.2006 r.

w sprawie:

 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Pani Ewy Sonik
  Zarządzenie Nr 0151/580/2006
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Pani Barbary Grzybek i Pani Barbary Badera
  Zarządzenie Nr 0151/581/2006
 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 0151/582/2006
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu
  Zarządzenie Nr 0151/583/2006
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Sebastiana Celińskiego - Spodar
  Zarządzenie Nr 0151/584/2006
 • powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Zarządzenie Nr 0151/585/2006
 • umorzenia Renacie Urbańczyk odsetek za zwłokę w zapłacie należności czynszowych za najem lokalu mieszkaniowego
  Zarządzenie Nr 0151/586/2006
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę części nieruchomości zabudowanej obiektem handlowym położonym na targowisku w Będzinie przy ul. ZBOWiD-u
  Zarządzenie Nr 0151/587/2006
 • obniżenia stawki czynszowej za dzierżawę nieruchomości składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 2/17 i 2/18 karta mapy 2 obręb Będzin o powierzchni 6295 m2, położonej przy ul. Wolności
  Zarządzenie Nr 0151/588/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/589/2006
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie Nr 0151/590/2006
 • przyjęcia prawa użytkowania wieczystego od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w trybie zrzeczenia
  Zarządzenie Nr 0151/591/2006
 • odwołania Pani Doroty Wojnowskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/592/2006
 • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0151/593/2006
 • wykonania uchwały Nr LXI/673/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/594/2006
 • wykonania uchwały Nr LXI/674/2006 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 23 października w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie Nr 0151/595/2006
  596 - zmiany Zarządzenia Nr 0151/427/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 września 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV kwartał 2006 roku
  Zarządzenie Nr 0151/596/2006

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.12.2006 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2007 10:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2007 10:57 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:51 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.01.2007 10:34 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)