x 
Drukuj
Piotr Witelus 04.04.2019 08:38

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

­

WO.271.1.30.2019                                                                                    Będzin, dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Bąk , tel.: 32 267 91 76,
e-mail: agnieszka.bak@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

Pełna treść zapytania dostępna w ząłaczniku.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 10.04.2019 r.

  • Do Wykonawców 1 (treść w załączniku)

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.04.2019
Data publikacji:04.04.2019 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.04.2019 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
10.04.2019 14:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.04.2019 14:55 Dodano załącznik "Do Wykonawców 1.pdf" (Michał Karoń)
10.04.2019 14:55 Dodano załącznik "Do Wykonawców 1.odt" (Michał Karoń)
04.04.2019 08:38 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)