x 
Drukuj
Michał Karoń 04.04.2019 10:01

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

­

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania albo w gminie, w której czasowo przebywa.

W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Będzinie najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 21 maja 2019 r.

Formularz wniosku o dopisanie do spisu wyborców (Zał. nr 1), można również pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 21 (parter).

Szczegółowe informacje dostępne są pod telefonem 32-267-91-27, 32-267-92-11.

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2019
Data publikacji:04.04.2019 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.04.2019 10:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)