INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

­

Będzin, dnia 2 maja 2019 r.

WO.271.1.40.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DLA CZĘŚCI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

usługa transportowa w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS), Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

Część I – 1296,00 zł

Część II – 1188,00 zł

Część III – 1296,00 zł

Część IV – 864,00 zł

Część V – 691,20 zł

Część VI – 756,00 zł

Część VII – 2289,60 zł

Część VIII – 1296,00 zł

Część IX – 691,20 zł

Część X – 1188,00 zł

Część XI – 691,20 zł

Część XII – 691,20 zł

2

TRANSPORT „GRZEŚ BUS” Grzegorz Jackiewicz, 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 18/15

Część III – 1400,00 zł

Część XII – 700,00 zł

3

PHU GPS – TRANS PIOTR GZYL, ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

 

Część I – 1200,00 zł

Część II – 950,00 zł

Część III – 1250,00 zł

Część IV – 850,00 zł

Część VIII – 1149,99 zł

Część X – 1250,00 zł

 

IV. Uzupełnienie dokumentacji dla części VIII i X dokonane przez PHU GPS – TRANS PIOTR GZYL, ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec wpłynęło po wskazanym terminie.

 

V. Oferta nr 3 nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na fakt, że wykonawca nie dysponuje pojazdem o wystarczającej liczbie miejsc pasażerskich ujętej w postępowaniu.

 

VI. W ofercie nr 1 w części VII dokonano poprawy omyłki rachunkowej w cenie brutto na: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 60/100.

 

VII. W ofercie nr 2 w części XII dokonano poprawy omyłki pisarskiej na formularzu ofertowym w słownie wpisanej cenie netto na: sześćset czterdzieści osiem zł 15/100.

 

VIII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

 

Dla Części I zamówienia

 

PHU GPS – TRANS PIOTR GZYL, ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części II zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części III zamówienia

 

PHU GPS – TRANS PIOTR GZYL, ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części IV zamówienia

 

PHU GPS – TRANS PIOTR GZYL, ul. Ceglana 13, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części V zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części VI zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części VII zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części VIII zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części IX zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części X zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części XI zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Dla Części XII zamówienia

 

INTRANS Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska, ul. Kaliska 19b/30, 41-200 Sosnowiec

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska – Złocka

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:02.05.2019
Data publikacji:02.05.2019 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.05.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
02.05.2019 12:45 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)