Michał Karoń 20.05.2019 14:17

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”

­

Będzin, dnia 20.05.2019r.

WRM-RI.7013.17.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zadanie realizowane jest w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

Pełna treść dostępna w załączniku.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie – zadanie realizowane w związku z budżetem obywatelskim w Będzinie na rok 2019”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:20.05.2019
Data publikacji:20.05.2019 14:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.06.2019 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
20.05.2019 14:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2019 14:30 Dodano załącznik "decyzja - wycinka drzew.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:30 Dodano załącznik "przedmiar cz.1.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:30 Dodano załącznik "przedmiar cz.2.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:30 Dodano załącznik "UMOWA WZOR 20.05.2019.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:30 Dodano załącznik "zapytanie ofertowe.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2019 14:29 Dodano załącznik "Specyfikacja techniczna Bedzin Boiska Lagisza 02_03_2019.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:29 Dodano załącznik "Uzgodnienia Tauron Lagisza.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2019 14:27 Dodano załącznik "Opis techniczny Boisko Lagisz.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:27 Dodano załącznik "RYS E1 Boisko Lagisz.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:27 Dodano załącznik "RYS E2 Boisko Lagisz.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:27 Dodano załącznik "RYS E3 Bedzin.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:27 Dodano załącznik "RYS E3 Boisko Lagisz.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:27 Dodano załącznik "RYS E4 Bedzin.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:27 Dodano załącznik "RYS E4 Boisko Lagisz.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.05.2019 14:22 Dodano załącznik "Opis techniczny Bedzin Lagisza boisko 06_04_2019.pdf" (Michał Karoń)
20.05.2019 14:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)