x 
Drukuj
Michał Karoń 29.05.2019 07:34

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa ogrodzenia placu zabaw na Bulwarach Czarnej Przemszy w Będzinie”. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia placu zabaw na Bulwarach Czarnej Przemszy w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

­

Będzin, dnia 27.05.2019r.

WRM-RI.7013.19.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa ogrodzenia placu zabaw na Bulwarach Czarnej Przemszy w Będzinie”. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia placu zabaw na Bulwarach Czarnej Przemszy w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania
przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego, a lokalizację inwestycji przedstawia załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa ogrodzenia placu zabaw na Bulwarach Czarnej Przemszy w Będzinie”. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia placu zabaw na Bulwarach Czarnej Przemszy w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:27.05.2019
Data publikacji:29.05.2019 07:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.06.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
29.05.2019 07:34 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)