Michał Karoń 29.05.2019 10:54

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

­

Sosnowiec, dnia 21 maja 2019r.

Prezydent Miasta
Sosnowca

WGK-ROŚ.6220.1.49.2018.MC

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm,)

Prezydent Miasta Sosnowca


podaje do publicznej wiadomości, że dnia 20 maja 2019r., na wniosek Spółki TAURON Wytwarzanie S.A. 43—603 Jaworzno ul. Promienna 51, wydana została decyzja Nr 12/2019, znak WGK-ROŚ.6220.1.49.2018.MC,
ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji oczyszczania spalin dla bloku nr 10 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna — Oddział Elektrownia Łagisza”.

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Joanna Czapla
Data na dokumencie:21.05.2019
Data publikacji:29.05.2019 10:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.06.2019 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
29.05.2019 10:54 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)