OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

­

 

Psary, dnia 12.06.2019 r.

Nr RPPIX.6220.002.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 12.06.2019 r. w ramach prowadzonego postępowania na wniosek spółki DL Project Management S.A., wydano decyzję numer RPPIX.6220.002.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary .

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:

  • Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 03.04.2019 r. o sygn. WOOŚ.4221.6.2019.IŁ

  • Opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.02.2019 r. o sygn. NS/ZNS.524.31.207.1/2019

     

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Psary z/s w Psarach ul. Malinowicka 4, pok. nr 213 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 14.06.2019 R.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary;

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl;

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzin przy ul.11 Listopada 20

- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bedzin.bip.info.pl

- w miejscu planowanej inwestycji.

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.06.2019
Data publikacji:14.06.2019 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.07.2019 16:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.06.2019 08:11 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)