ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"

­

BZK.271.10.2019

Będzin, dnia 24.06.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec” wg wykazu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę i wniesienie wszystkich zamawianych produktów do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”. Wszystkie produkty winny spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, obowiązujących w danym zakresie, być jednorodne, być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych i nieregenerowane, posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt.

Atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże jednostce OSP wraz z dostawą.

Wykonawcy posiadają prawo przedstawienia w ofercie produktu równoważnego.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

ZAMIESZCZONO DNIA 4.07.2019

  • DO WYKONAWCÓW 1 (treść w załączniku)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:24.06.2019
Data publikacji:25.06.2019 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.07.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
04.07.2019 08:28 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.07.2019 08:28 Dodano załącznik "pytania do zapytania ofertowego.odt" (Piotr Witelus)
04.07.2019 08:28 Dodano załącznik "pytania do zapytania ofertowego.pdf" (Piotr Witelus)
25.06.2019 09:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.06.2019 09:22 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)