x 
Drukuj
Michał Karoń 12.08.2019 11:32

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”

­

Będzin, dnia 12 sierpnia 2019 roku

WPSiDG.8122.1.2019

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust.1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLII/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”, wpłynęła jedna oferta od:

 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki
w Katowicach.

40-156 Katowice

Al. Korfantego 84a
 

Oferta nie spełniała wymogów formalnych i została bez rozpatrzenia.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta 2019 roku kwotę w wysokości 8 000 złotych.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Drzewiecka

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:12.08.2019
Data publikacji:12.08.2019 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.08.2019 00:04 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
12.08.2019 11:32 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)