PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wojciecha Kilara 43, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3564 karta mapy 11 obręb Grodziec o pow. 1 ha 6958 m²

­

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wojciecha Kilara 43, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3564 karta mapy 11 obręb Grodziec o pow. 1 ha 6958 m² .

 

Na nieruchomości zlokalizowanych jest 7 obiektów użytkowych, stanowiących pozostałość po uprzednio prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej, tj.:

1. Budynek biurowy murowany pow. zabud. 140 m².

2.Budynek garażowo – magazynowy murowany pow. zabud. 40 m².

3. Portiernia (kontener) pow. zabud. 9 m².

4. Warsztat(konstrukcja stalowa) pow. zabud. 131 m².

5. Magazyn (konstrukcja stalowa) pow. zabud. 89 m².

6. Magazyn (konstrukcja stalowa) pow. zabud. 156 m².

7. Obiekt biurowy (kontener stalowo – drewniany) pow. zabud. 230 m².

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00013930/5

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać. Do czasu sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podjęcia uchwały Rady Miejskiej Będzina o przystąpieniu do sporządzenia planu, zagospodarowanie terenu polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonaniu innych robót budowlanych będzie wymagało ustalenia - w drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina - warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1.255.000,00 zł zw. z VAT

w tym: 932.960,00 zł - cena gruntu, 322.040,00 zł - cena obiektów

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro, oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

 

  • najpóźniej do dnia 18 października 2019 roku wpłacić wadium w kwocie 125.000,00 zł na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

    Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • najpóźniej do dnia 18 października 2019 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową.

     

    Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „ I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Wojciecha Kilara 43” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wojciecha Kilara 43, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3564 karta mapy 11 obręb Grodziec o pow. 1 ha 6958 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.08.2019
Data publikacji:21.08.2019 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.10.2019 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
21.08.2019 12:36 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)