Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

­

Będzin, dnia 16 sierpnia 2019 roku

 

 

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do powyższego projektu uchwały, natomiast Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.09.2019
Data publikacji:16.09.2019 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2019 00:03 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
16.09.2019 12:18 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)