PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m²

­

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m².

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00006040/7, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Usługi komercyjne i techniczne

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 436.000,00 zł netto

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 43.000 PLN.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 I piętro, w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 10.00.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZM PRZETARGU WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty oraz szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu,

     

  • najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 roku do godz.13.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20, w sekretariacie Prezydenta Miasta ( I piętro).

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35.

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m²
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.09.2019
Data publikacji:18.09.2019 15:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.11.2019 00:03 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
18.09.2019 15:32 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)