ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe”

­

Będzin, dnia 25.09.2019r.

WRM-RI.7013.31.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina 42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe”.

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej Park Dolna Syberka, znajdującej się na działce 19/30 obręb Będzin, o dodatkowe urządzenia zabawowe, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaniaw budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:25.09.2019
Data publikacji:26.09.2019 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.10.2019 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
26.09.2019 14:13 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)