Przedszkole Miejskie nr 8 w Będzinie - informacje ogólne

­

 

Przedszkole Miejskie nr 8

 

 Siedziba

 42-500 Będzin

ul. Ignacego Krasickiego 16

tel.

 tel.   + 48 32-267-47-04
email: pm8@pm8.bedzin.pl

http://pm8bedzin.edupage.org/

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/PM08_Bedzin/SkrytkaESP

Dyrektor  Arleta Dyba
Społeczny Zastępca Kinga Jaskólska-Pietrzyk

 

„Dziecko chce być dobre .

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż”         

 Janusz Korczak

Organizacja placówki:

 • Przedszkole czynne w godz. 6.00-17.00.
 • Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 3 – do 6 lat.
 • Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku
 • Liczba wychowanków - 90 dzieci.
 • Liczba oddziałów- 4 grupy
 • każda grupa wiekowa dzieci objęta jest opieką jednej lub dwóch nauczycielek

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Nasze przedszkole to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności
 • kreatywnego myślenia
 • radości i humoru

Przedszkole mieści się w budynku parterowym na dużym ogrodzonym terenie, w którym znajdują się urządzenia terenowe dla dzieci, piaskownice, drzewa i krzewy. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw, co stwarza odpowiednie warunki rozwoju fizycznego. Posiadamy  bazę ciekawych pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu sportowego.
Program wychowawczo-dydaktyczny realizujemy we współpracy z rodzicami dzieci, co sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu  są skoordynowane, a rodzice są naszymi sojusznikami w działaniach i podejmowanych inicjatywach. Przedszkole zapewnia nie tylko wychowanie i nauczanie ale dodatkowo oferuje zajęcia artystyczne językowe i stymulujące rozwój fizyczny.

  W naszym przedszkolu

- zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci
- dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania
- opieka, wychowanie oraz nauka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
- podmiotowe traktowanie każdego dziecka
- wielostronny rozwój
- dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości
- ścisła współpraca z rodzicami uwzględniająca ich potrzeby i oczekiwania
- dzieci kończące nasze przedszkole przygotowane są do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji

Wizja, Misja

 • Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko, skuteczność tego oddziaływania ma być uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem
 • Robimy wszystko, aby dziecko aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat
 • Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe, mamy nowoczesny sprzęt i meble, posiadamy ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz duży ogród zachęca do zabaw, dbamy o higienę, ruch  i aktywnie spędzamy czas
 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi

    Staramy się każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Pragniemy, aby dzieci czuły się bezpiecznie  w życzliwej, domowej atmosferze. Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dając wychowankom możliwość do samorealizacji, kreatywnego myślenia oraz podejmowania samodzielnej aktywności. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasze przedszkole to wymarzone miejsce dla każdego dziecka stymulujące jego rozwój w sferze fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dostarczające przy tym pozytywnych wrażeń.
            Kadrę pedagogiczną tworzy zespół nauczycieli nastawionych pozytywnie do wszelkich działań innowacyjnych, twórczych chętnych do podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Nauczycielki w swej pracy wykorzystują metody  rozwijające twórcze zdolności dzieci, pogłębiające wrażliwość uczuciową i pozwalające nabyć nowe doświadczenia (metody: R. Labana, K. Orfa,   W. Sherbone, P.Dennisona, B.Rocławskigo, I.Mjchrzak i wiele innych).   
            Jesteśmy przedszkolem, które włącza się aktywnie do działań środowiska lokalnego będąc gospodarzem  i współorganizatorem finału konkursu ,,Bezpieczne przedszkole'' wraz z Wydziałem Oświaty w ramach programu realizowanego przez Komendę Powiatową Policji i Powiatową Straż Pożarną w Będzinie. Dzięki współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną dzieci są objęte stałą opieką   specjalistyczną.
             Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, nakierowane na jakość pracy poprzez nowatorską działalność wychowawczo – dydaktyczną ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw dziecka w klimacie sprzyjającym budowaniu systemu wartości.

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA TO:

 • Dzieci otwarte, twórcze i komunikatywne
 • Przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji
 • Znają siebie i swoje możliwości oraz prawa i obowiązki
 • Akceptują odrębność innych
 • Rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu, radzą sobie z negatywnymi emocjami i potrafią zaakceptować porażkę

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 8 w Będzinie - informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Arleta Dyba
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.03.2021 08:33 Edycja dokumentu (Redaktor Redaktor)
31.03.2021 08:33 Dodano załącznik "Raport o stanie dostępności PM08.pdf" (Redaktor Redaktor)
09.09.2019 10:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.03.2019 07:10 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
18.03.2019 07:10 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 8" (Piotr Witelus)
18.03.2019 07:09 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 8 (Piotr Witelus)
04.01.2019 11:08 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:13 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:13 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego nr 8" (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:13 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 8 (Piotr Witelus)
16.11.2018 07:37 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
28.05.2018 14:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.02.2018 12:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
01.12.2017 11:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
01.12.2017 11:41 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego nr 8 (Michał Karoń)
01.12.2017 11:41 Dodano załącznik " Statut Przedszkola Miejskiego nr 8" (Michał Karoń)
19.09.2017 14:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.09.2017 14:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.09.2017 14:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 12:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 11:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 13:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2013 13:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.06.2003 12:48 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 12:48 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 12:41 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)