Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.12.2019

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie:

  • umorzenie zaległych opłat czynszowych za okres od sierpnia do grudnia 2000 roku z tytułu dzierżawy gruntu wraz z kosztami i odsetkami
    Zarządzenie Nr 0050.395.2019pdf
  • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
    Zarządzenie Nr 0050.396.2019pdf
  • zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmiany Uchwały nr XV/88/2019 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronnionych
    Zarządzenie Nr 0050.397.2019pdf

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.12.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.12.2019
Data publikacji:10.12.2019 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2019 12:18 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
10.12.2019 12:09 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)