Informacje o rejestrze

­

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki, na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, w ramach Systemu Rejestrów Państwowych uruchomiło rejestr danych kontaktowych (RDK). Rejestr danych kontaktowych będzie obsługiwany poprzez aplikację Źródło, e-usługę oraz zewnętrzne usługi sieciowe.

Każdy pełnoletni obywatel, posiadający numer PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do nowego rejestru.

Każdy obywatel może pozostawić swoje dane kontaktowe na dwa sposoby - w urzędzie lub samodzielnie poprzez stronę www.gov.pl.

 

Dane kontaktowe w rejestrze RDK  można:

- przekazać,

- zaktualizować,

- usunąć.

Aby dane kontaktowe znalazły się w RDK, osoba uprawniona musi potwierdzić je specjalnym kodem potwierdzającym. Otrzymuje go SMS-em na telefon komórkowy lub mailem na adres e-mail.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacje o rejestrze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2020
Data publikacji:02.01.2020 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.01.2020 11:12 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.01.2020 08:43 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.01.2020 08:42 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.01.2020 08:42 Dodano załącznik "URPOSZCZONY WNIOSEK.pdf" (Piotr Witelus)
02.01.2020 08:42 Dodano załącznik "WNIOSEK PRZEKAZANIE.pdf" (Piotr Witelus)
02.01.2020 08:41 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.01.2020 08:12 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
02.01.2020 08:11 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)