Ogłoszenie wyników konkursu pn.: "Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

­

Będzin, dnia 22 stycznia 2020 roku

WPSiDG.8141.11.2.2020

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu" wpłynęła jedna wspólna oferta od :

SN ZOZ "MARVIT" Katarzyna Staroń - Marszycka

Będzin 42-500 ul. Małachowskiego 16

Prywatna Praktyka Psychoterapii "SPO-TKANIE" Dr n.s. Andrzej Mzyk

41-711 Ruda Śląska ul. Kempnego 4b/10

Oferta została oceniona przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 stycznia 2020 roku uzyskując 69 punktów z 75 możliwych

Realizatorem zadania "Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu" będzie - SN ZOZ "MARVIT" Katarzyna Staroń - Marszycka Będzin ul. Małachowskiego 16, - Prywatna Praktyka Psychoterapii "SPO-TKANIE" Dr n.s. Andrzej Mzyk, na realizację zadania przyznano kwotę w wysokości 13 000 złotych.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konkursu pn.: "Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:23.01.2020
Data publikacji:23.01.2020 08:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.02.2020 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
23.01.2020 08:10 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)