Ogłoszenie o zamówieniu

­

ZAMIESZCZONO DNIA 19.05.2020 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:


Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób
Gminy Będzin przy ulicach: Modrzejowskiej 15, Modrzejowskiej 42, Modrzejowskiej 46, Modrzejowskiej 91” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Kinga Dzierżyc
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.05.2020
Data publikacji:20.05.2020 14:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.05.2020 14:26 Utworzenie dokumentu. (Kinga Dzierżyc)