Przedszkole Miejskie nr 15

­

 

Przedszkole Miejskie nr 15

 

 Siedziba

 

e-mail

 

strona internetowa

42-506 Będzin
ul. Barlickiego 75
 Regon 271067907

pm15.dyrektor@przedszkole15bedzin.com.pl
 

www.przedszkole15bedzin.com.pl

 tel.  +48 32 7602632
 Dyrektor  Małgorzata Olesiak-Zdonek
 Społeczny zastępca Marta Kaczor

Placówka czynna jest od godz. 6.00 do godz. 17.00

Liczba oddziałów:  5

Liczba dzieci: 116 w wieku 2, 5-6 lat

Głównym zamierzeniem pracy przedszkola jest stworzenie pogodnej, życzliwej atmosfery w placówce, roztaczanie opieki nad dziećmi zdolnymi i wykazującymi różnorodne zaburzenia i deficyty rozwojowe. Tak rozumiane indywidualne podejście do każdego wychowanka wymaga od całego grona szeroko rozumianej współpracy z rodzicami, instytucjami wspomagającymi przedszkole, a także ze środowiskiem lokalnym.

W związku z trudną sytuacją materialną środowiska, w którym funkcjonuje przedszkole od 6 lat prowadzone są dodatkowe nieodpłatne zajęcia z muzyki i plastyki, a od ubiegłego roku także z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Zajęcie te prowadzone są w ramach kółek zainteresowań dla dzieci uzdolnionych i chętnych. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie kółek zainteresowań są nauczyciele poszczególnych grup.

Przedszkole organizuje wiele imprez okolicznościowych i środowiskowych takich jak: “Pasowanie na przedszkolaka”, “Andrzejki”, “Spotkanie z Mikołajem”, wieczór wigilijny “Będzie kolędowanie”, “Dzień Babci i Dziadka”, “Palenie Marzanny”, “Majówka”, “Pożegnanie starszaków”. Od czterech lat w naszej placówce odbywa się także konkurs wielkanocny pt. “Pisanki, kraszanki, jajka malowane”, do udziału którego zapraszamy przedstawicieli będzińskich przedszkoli.

Przedszkole współpracuje z różnorodnymi instytucjami takimi jak: Biblioteka Miejska, Miejski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Towarzystwo Przyjaciół Grodźca, Koło Gospodyń Wiejskich - przedstawicieli których zapraszamy na imprezy przedszkolne.

Przedszkole współpracuje także z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną organizując dla rodziców spotkania i warsztaty, których tematy wynikają z bieżących potrzeb i zaistniałych sytuacji edukacyjnych i wychowawczych.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 15
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 15:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.04.2021 12:18 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
07.04.2021 12:18 Dodano załącznik "Raport o stanie zapewnienia dostępności publicznej PM 15 Będzin.pdf" (Piotr Witelus)
21.11.2018 10:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.10.2018 12:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.10.2018 14:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.11.2017 12:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.11.2017 12:09 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Będzinie" (Michał Karoń)
30.11.2017 12:08 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Będzinie (Michał Karoń)
25.09.2017 11:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 13:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 11:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 11:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 08:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 08:42 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Będzinie" (Michał Karoń)
26.10.2012 08:42 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Będzinie (Michał Karoń)
30.06.2003 16:00 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 15:59 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)