XXIV sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­

Porządek obrad
BRM 0052/XXIV/08                                                                    Będzin, 20 maja 2008 r.

      
                                                                                    Szanowna Pani Radna
                                                                                    Szanowny Pan Radny


          Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 maja 2008 roku (wtorek) na godzinę 11.00 XXIV sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie Złotych Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina z uwzględnieniem Dworca PKP:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie”.
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
  2/ dyskusja.
 10. Przygotowanie Będzina do obchodów dni Będzina:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydenta Miasta Będzina Ryszarda Fornala,
  2/ dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ zaopiniowania projektu planu aglomeracji,
  2/ wyposażenia miejskiej jednostki organizacyjnej w nieruchomość,
  3/ wyposażenia miejskiej jednostki organizacyjnej w nieruchomość,
  4/ wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość,
  5/ wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość,
  6/ wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość,
  7/ wyposażenia miejskiej jednostki organizacyjnej w nieruchomość,
  8/ zwiększenia stanu środków na początek oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
  9/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  10/ zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej
  w Będzinie,
  11/ rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Kultury w Będzinie złożonej przez Pana Waldemara Ozdoba,
  12/ odrzucenia skargi na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Będzinie złożonej przez Pana Grzegorza Pelę.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXIV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2008 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.07.2008 14:47 Dodano załącznik "Protokół z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Będzinie" (Aleksandra Bartosz)
26.05.2008 08:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.05.2008 08:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.05.2008 08:53 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)