XXXIV sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­

Porządek obrad

BRM 0052/XXXIV/08                                               Będzin, 9 grudnia 2008 r.

 

Szanowny Pan Radny
Sznowana Pani Radna


             Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 10 grudnia 2008 roku (środa) na godzinę 13.30 XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Będzinie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1/ zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok,
    2/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 47 19 S – ulica Małobądzka w Będzinie – etap I.
  4. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

 


 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXXIV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2008 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.01.2009 12:37 Dodano załącznik "Protokół z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Będzinie " (Aleksandra Bartosz)
16.12.2008 13:52 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)