XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
  Uchwała Nr XXXVII/538/2009
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina z wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie nr XVII/200/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustanowienia roku 2008 „Rokiem obchodów Jubileuszu 650 – lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego”
  Uchwała Nr XXXVII/539/2009
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wydania monografii miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/540/2009
 • nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 9 w Będzinie przy ulicy Krasickiego 6
  Uchwała Nr XXXVII/541/2009
 • ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Uchwała Nr XXXVII/542/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/543/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/544/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/545/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/546/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/547/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/548/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/549/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/550/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/551/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/552/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/553/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/554/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/555/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/556/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/557/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/558/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/559/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/560/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/561/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/562/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/563/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/564/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/565/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/566/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/567/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/568/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/569/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/570/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/571/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/572/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/573/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/574/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/575/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/576/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/577/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/578/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/579/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/580/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/581/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/582/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/583/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/584/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/585/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/586/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/587/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/588/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/589/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/590/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/591/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/592/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedażny na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/593/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XXXVII/594/2009
 • zmiany statutu jednostki budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”
  Uchwała Nr XXXVII/595/2009
 • uchylenia uchwały Nr XVII/198/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku dotyczącej zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina”
  Uchwała Nr XXXVII/596/2009
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina
  Uchwała Nr XXXVII/597/2009
 • oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6358/20 na karcie mapy 21 obręb Grodziec o powierzchni 882 m2 położonej przy ulicy Traugutta z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę garażową oraz pod budowę 6 garaży
  Uchwała Nr XXXVII/598/2009
 • przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
  Uchwała Nr XXXVII/599/2009
 • utworzenia na terenie gminy Będzin obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Uchwała Nr XXXVII/600/2009
 • podziału miasta Będzina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic
  Uchwała Nr XXXVII/601/2009

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.03.2009 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/601/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/600/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/598/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/597/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/596/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/595/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/594/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/593/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/592/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/591/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/590/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/589/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:47 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/588/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/587/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/586/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/585/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/584/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/583/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/582/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/581/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/580/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/579/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/578/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/577/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/576/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/575/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/574/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" na "Uchwała Nr XXXVII/562/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_562_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_561_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_560_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_559_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/559/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_558_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_557_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/557/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_556_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/556/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_555_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/555/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_554_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/554/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_553_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/553/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_552_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/552/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_551_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/551/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_550_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/550/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_549_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/549/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_548_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/548/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala_XXXVII_547_2009.rtf" na "Uchwała Nr XXXVII/547/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XXXVII/548/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " na "Uchwała Nr XXXVII/546/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " na "Uchwała Nr XXXVII/548/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_562_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_561_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_560_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_559_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_558_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_557_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_556_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_555_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_554_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_553_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_552_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_551_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_550_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_549_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_548_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwala_XXXVII_547_2009.rtf" (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/545/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/544/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/543/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/542/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/540/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/539/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
12.03.2009 08:32 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/538/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
11.03.2009 09:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.03.2009 09:01 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.03.2009 08:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.03.2009 08:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.03.2009 08:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 15:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 15:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/540/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/539/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/538/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/601/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/600/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/598/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/597/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/596/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/595/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/594/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/593/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/592/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/591/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/590/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/589/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:59 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/588/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/587/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/586/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/585/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/584/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/583/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/582/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/581/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/580/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/579/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/578/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/577/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/576/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/575/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/574/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
10.03.2009 14:34 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)