XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­

 XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVII/195/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008
  Uchwała Nr XXXVIII/602/2009, Załącznik Nr 1 
 • zmiany uchwały Nr VI/80/2007 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Uchwała Nr XXXVIII/603/2009
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2008 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XXXVIII/604/2009, Załącznik Nr 1
 • przyjęcia raportu za lata 2004 – 2008 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004-2015”
  Uchwała Nr XXXVIII/605/2009, Załącznik Nr 1
 • przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Uchwała Nr XXXVIII/606/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/607/2009
 • zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
  Uchwała Nr XXXVIII/608/2009
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. Z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140 – w formie aportu – urządzeń infrastruktury technicznej przejętych przez Gminę Będzin w ramach przekazywania przez przedsiębiorstwa państwowe nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz wybudowanych w ramach zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Będzin
  Uchwała Nr XXXVIII/609/2009
 • wyrażenia zgody na wniesienie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kościuszki 140 – w formie aportu – nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin
  Uchwała Nr XXXVIII/610/2009
 • utworzenia przez Gminę Będzin oraz Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. z siedzibą w Katowicach Towarzystwa Budownictwa Społęcznego w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą TBS „CENTRUM” Sp. z o.o.
  Uchwała Nr XXXVIII/611/2009

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2009 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXVIII/603/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXVIII/602/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/611/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/610/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/609/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/608/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/607/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/606/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/605/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/604/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/603/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
02.04.2009 10:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII/602/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 marca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
31.03.2009 10:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.03.2009 09:54 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)