Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.05.2009 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.05.2009 r.

w sprawie:

 • ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu oraz ustalenia stawek wywoławczych czynszu w pierwszych przetargach
  Zarządzenie nr 0151/205/2009
 • ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze przetargu oraz ustalenia stawek wywoławczych czynszu w pierwszych przetargach
  Zarządzenie nr 0151/206/2009
 • zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych prowadzonych przez miasto Będzin przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, miejskich zespołów szkół i przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2009/2010
  Zarządzenie nr 0151/207/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/208/2009
 • odroczenia terminu opłaty za 2009 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 147. 1 obręb Będzin, położonej przy ul. Jabłoniowej 33
  Zarządzenie nr 0151/209/2009
 • umorzenia zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego nr 28 położonego w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej 50
  Zarządzenie nr 0151/210/2009
 • umorzenia zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego nr 29 położonego w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej 50
  Zarządzenie nr 0151/211/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/212/2009
 • ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Koszelew 7, zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej,
  - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia II przetargu,
  - powołania Komisji Przetargowej
  Zarządzenie nr 0151/213/2009
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/214/2009
 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
  Zarządzenie nr 0151/215/2009
 • zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Będzinie i przyjęcia do realizacji w roku szkolnym 2009/2010
  Zarządzenie nr 0151/216/2009
 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
  Zarządzenie nr 0151/217/2009

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.05.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2009 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2009 09:32 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.06.2009 09:25 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)