Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.05.2009 r.

­

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.05.2009 r.

w sprawie:

 • ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez miasto Będzin
  Zarządzenie nr 0151/222/2009
 • odstąpienia od procedury przetargowej na zawarcie umowy najmu lokalu z wniosku Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „ELIR” Spółka Cywilna  Elżbieta Czech, Ireneusz Łęgosz
  Zarządzenie nr 0151/223/2009
 • zawarcia umowy użyczenia lokalu z wniosku Fundacji Imienia Jana Dormana
  Zarządzenie nr 0151/224/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/225/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/226/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/227/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/228/2009
 • przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2009 rok działki nr 4/1 obręb Będzin o powierzchni 5264 m2, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza 33
  Zarządzenie nr 0151/229/2009
 • rozłożenia na pięć rat płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2009 rok dla nieruchomości składającej się z działki nr 177 km. 52 o powierzchni 484 m2, położonych w Będzinie przy ul. Żeromskiego
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/231/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
  Zarządzenie nr 0151/232/2009
 • rozłożenia na cztery raty płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2009 rok dla nieruchomości składającej się z działek nr 3702/1 oraz 3702/2 km. 9 obręb Łagisza, położonych w Będzinie przy ul. Usługowej
  Zarządzenie nr 0151/233/2009
 • rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu handlowego nr 15 położonego w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 50
  Zarządzenie nr 0151/234/2009
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Bławatków, zabudowanej garażem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 0151/235/2009
 • oddania w użytkowanie wieczyste w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 4/10 o pow. 299 m2 karta mapy 25 obręb Będzin położonej  przy ul. Czeladzkiej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności obiektu użytkowego znajdującego się na tej działce na rzecz posiadacza tej nieruchomości
  Zarządzenie nr 0151/236/2009
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ul. Piłsudskiego, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 0151/237/2009
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Piłsudskiego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • zmiany zarządzenia nr 0151/412/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.10.2004 r. w sprawie wdrożenia i stosowania w Gminie Będzin Systemu Zarządzania Środowiskowego
  Zarządzenie nr 0151/239/2009
 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
  Zarządzenie nr 0151/240/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/241/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
  Zarządzenie nr 0151/242/2009
 • zmiany Zarządzenia Nr 0151/129/2009 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na II kwartał 2009 roku
  Zarządzenie nr 0151/243/2009

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.05.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2009 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.06.2009 08:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.06.2009 10:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.06.2009 10:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.06.2009 10:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.06.2009 10:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.06.2009 10:02 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)