XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­

 XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie:

załącznik nr 1
 • opracowania długoletnich założeń do programu organizacji i rozwoju transportu zbiorowego dla miasta Będzina w ramach Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
  Uchwała Nr XLI/710/2009
 • zmiany formy przeznaczenia majątku wytworzonego w ramach realizowanego projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Nr Projektu 2004/PL/16/C.PE/001
  Uchwała Nr XLI/711/2009
 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Uchwała Nr XLI/712/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLI/713/2009
 • zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLI/714/2009
 • zmiany uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie: określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
  Uchwała Nr XLI/715/2009
 • przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadania własnego gminy pn. świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, za pośrednictwem modelu operatorskiego
  Uchwała Nr XLI/716/2009
 • rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Odkrywkowej w Będzinie – Łagiszy na działalność Prezydenta Miasta Będzina, niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia mieszkańców ul. Odkrywkowej a także całego społeczeństwa dzielnicy Łagisza
  Uchwała Nr XLI/717/2009
 • rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Przyrodników z siedziba w Katowicach ul. Huberta 35 z dnia 01.05.2009 r. na działalność Prezydenta Miasta Będzina niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia Stowarzyszenia
  Uchwała Nr XLI/718/2009

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2009 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2010 12:02 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:02 Dodano załącznik "załącznik nr 1" (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:01 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.06.2009 12:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/718/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/717/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/716/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/715/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/714/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/713/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/712/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/711/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/710/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/709/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/707/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/706/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/705/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/704/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/703/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/702/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/701/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/700/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/699/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/698/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/697/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/696/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/695/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/694/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/692/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
23.06.2009 12:20 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/691/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 10:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 10:08 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009 - nuty" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009 - flaga" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku Uchwala_XLI_693_2009" (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/718/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/717/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:58 Dodano załącznik "Uchwała Nr XLI/716/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku " (Aleksandra Bartosz)
18.06.2009 09:52 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)