Projekty uchwał - dot. XLII sesji Rady Miejskiej w Będzinie

­

Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XLII Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy ( 26 uchwał),
 • przystąpienia do Porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu „E-Powiat- budowa innowacyjnego systemu e- usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu”,
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok,
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok,
 • uchylenia uchwały nr XL/690/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej
  pn. „ Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2”,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej pn. „ Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2”.
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/462/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia prezydentowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
  Druk Nr XLII/23

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XLII sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2009 10:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.06.2009 10:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.06.2009 10:24 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)