Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.08.2009 r.

­Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.08.2009 r.

w sprawie:

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
Zarządzenie Nr 0151/355/2009
 • powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie
Zarządzenie Nr 0151/356/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0151/357/2009
 • powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 0151/358/2009
 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na rok 2009
Zarządzenie Nr 0151/359/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
Zarządzenie Nr 0151/360/2009

 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
Zarządzenie Nr 0151/361/2009
 • nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Będzin nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 6692/3 i 6692/6 karta mapy 8 6718/4 i 6718/9 karta mapy 14 obręb Grodziec, położonych w pobl. ul. Mickiewicza
Zarządzenie Nr 0151/362/2009
 • sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oddanej w użytkowanie wieczyste, oznaczonej numerami geodezyjnymi 6429/3, karta mapy 21, obręb Grodziec, o powierzchni 270 m2, położonej w Będzinie, przy ul. Wolności, na rzecz jej wieczystego użytkownika oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 0151/363/2009
 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Zarządzenie Nr 0151/364/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/365/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/366/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/367/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/368/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/369/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/370/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/371/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/372/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/373/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/374/2009
 • zmiany nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie przy ul. Zagórskiej pomiędzy Gminą Będzin a ProLogis Poland LXII Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
Zarządzenie Nr 0151/375/2009
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerem geod. 248/3 karta mapy 31 obręb Będzin
- powołana Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0151/376/2009
 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej numerem geod. 248/3 karta mapy 31 obręb Będzin
- powołana Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0151/377/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
Zarządzenie Nr 0151/378/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
Zarządzenie Nr 0151/379/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
Zarządzenie Nr 0151/380/2009
 • zmiany w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
Zarządzenie Nr 0151/381/2009Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.08.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2009 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.09.2009 11:41 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.09.2009 11:40 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 14:37 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 14:30 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 13:55 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 13:52 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 13:49 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 13:45 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 13:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 13:08 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/381/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/380/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/379/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/378/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/377/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/376/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/375/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/374/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/373/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/372/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/371/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/370/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/369/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/368/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/367/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/366/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/365/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/364/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/363/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/362/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/361/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 0151/356/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." na "Zarządzenie nr 0151/356/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 0151/357/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." na "Zarządzenie nr 0151/357/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 0151/358/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." na "Zarządzenie nr 0151/358/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 0151/359/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." na "Zarządzenie nr 0151/359/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 0151/360/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." na "Zarządzenie nr 0151/360/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/360/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/359/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/358/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/357/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/356/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 14 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)
27.08.2009 12:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/355/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 19 sierpnia 2009r." (Michał Wiśniewski)