XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Pracowni cytologii w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu, stanowiącą jednostkę organizacyjną Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Uchwała Nr XLIII/757/2009

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie likwidacji Poradni Otolaryngologicznej dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9 w Sosnowcu oraz Poradni Hepatologicznej w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 10 w Sosnowcu, które stanowią jednostki organizacyjne Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu
Uchwała Nr XLIII/758/2009
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu
Uchwała Nr XLIII/759/2009
 • zmiany statutu jednostki budżetowej miasta "Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie ul. Armii Ludowej 1 wraz z filią ul. XXXV-lecia PRL 7"
Uchwała Nr XLIII/760/2009
 • zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
Uchwała Nr XLIII/761/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/762/2009
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/763/2009
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/764/2009
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 4719S - ul. Małobądzka w Będzinie - II etap realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Uchwała Nr XLIII/765/2009
 • zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/766/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/767/2009
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/768/2009
 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
Uchwała Nr XLIII/769/2009
 • zmiany Uchwały nr XIX/221/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2"
Uchwała Nr XLIII/770/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIII/771/2009
 • wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin
Uchwała Nr XLIII/772/2009
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Pana Czesława Krupę 
Uchwała Nr XLIII/773/2009
 • rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Graca z dnia 08.07.2009 r. (wpływ do Urzędu dnia 22.07.2009 r.) ba działalność Prezydenta Miasta Będzina, w sprawie nieprawidłowości w poborze opłaty skarbowej za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Uchwała Nr XLIII/774/2009Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2009 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2009 12:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/773/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/757/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/772/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/771/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/770/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/769/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/768/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/767/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/766/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/765/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/762/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/761/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/760/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/759/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/758/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
24.09.2009 12:31 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/757/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 10:30 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/769/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 10:26 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 10:25 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 10:22 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 10:12 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 10:07 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 10:00 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:53 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:49 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:47 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:43 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:40 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:35 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:35 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:33 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:31 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:30 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
09.09.2009 09:27 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:29 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:28 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:27 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:16 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:13 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:13 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:12 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:11 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:10 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/774/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/773/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/772/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/771/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/770/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/769/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 15:01 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/768/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/767/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/766/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/765/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/764/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/763/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/762/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:08 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/761/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 14:04 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 13:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/760/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 13:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/759/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 13:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/758/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
08.09.2009 13:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIII/757/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)