Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.09.2009 r.

­Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.09.2009 r.

w sprawie:
 • zmiany w Zarządzeniu Nr 0151/594/2006 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie wykonania uchwały Nr LXI/673/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
Zarządzenie Nr 0151/419/2009
 • wykonania uchwały Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin oraz uchwały Nr XLIII/772/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLI/708/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin
Zarządzenie Nr 0151/420/2009

 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
Zarządzenie Nr 0151/422/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
Zarządzenie Nr 0151/423/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
Zarządzenie Nr 0151/424/2009
 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
Zarządzenie Nr 0151/425/2009
 • zamiany nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie przy ul. Mickiewicza i ul. Paryskiej pomiędzy Gminą Będzin, a Panią Gabrielą Bijak oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
Zarządzenie Nr 0151/426/2009

 • - zatwierdzenia regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Będzinie - Grodźcu przy ulicy Mickiewicza,
- powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0151/427/2009
 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym
 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.09.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2009 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.09.2009 10:46 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
25.09.2009 10:44 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
25.09.2009 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/429/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
25.09.2009 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/428/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
25.09.2009 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/421/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
25.09.2009 10:41 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
25.09.2009 10:39 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 14:30 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 14:28 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 14:11 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 13:02 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:59 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:59 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/427/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/426/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/425/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/424/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/423/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/422/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/420/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/419/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 18 września 2009r." (Michał Wiśniewski)
23.09.2009 12:51 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)