XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie:

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XLIV/775/2009
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XLIV/776/2009
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XLIV/777/2009
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XLIV/778/2009
 • zaopiniowania projektu uchwały rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XLIV/779/2009
 • przystąpienia gminy do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XLIV/780/2009
 • wprowadzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Uchwała Nr XLIV/781/2009
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Uchwała Nr XLIV/782/2009
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w obrębie ulic: Dąbrowskiej, Bory, Podłosie, Podleśnej, Niepiekło
Uchwała Nr XLIV/783/2009

załącznik nr 1
 • akceptacji porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Jelenia Góra oraz Miastem Międzyzdroje
Uchwała Nr XLIV/784/2009
 • imiennego zaproszenia w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia z terenu Republiki Kazachstanu
Uchwała Nr XLIV/785/2009
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIV/786/2009
 • przystąpienia do Projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Priorytet II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 2.2. Rozwoju elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Uchwała Nr XLIV/787/2009
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIV/788/2009
 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLIV/789/2009
 • zmiany uchwały nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok.
Uchwała Nr XLIV/790/2009
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
Uchwała Nr XLIV/791/2009
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Panią Ewę Domagała
Uchwała Nr XLIV/792/2009

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2009 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2010 12:04 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:04 Dodano załącznik "załącznik nr 1" (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:03 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
13.10.2009 13:50 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
13.10.2009 13:48 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:19 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:17 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały XLIV/783/2009" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:17 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały XLIV/783/2009" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:17 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIV/783/2009" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:17 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/783/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:12 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:10 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:07 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 12:05 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:47 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/792/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/791/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/790/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/789/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/788/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/787/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/786/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/785/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/784/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/783/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 11:36 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/782/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:44 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/781/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:44 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/780/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:17 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/779/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/778/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:14 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/777/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:10 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/776/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 10:10 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIV/775/2009 rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 września 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 09:03 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 09:01 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.10.2009 08:55 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)