Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.10.2009 r.

­Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie:

 • powołania Komisji Przetargowej, określenia formy przetargu, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu najmu lokali użytkowych

 • ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu

 • zmiany w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmian w zarządzeniu Nr 0151/130/2009 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • zmian w układzie wykonawczym do budżetu miasta na 2009 rok

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 • zmiany w budżecie miasta i układzie wykonawczym

 • zmiany w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • zmian w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

 • nieodpłatnego przejęcia do zasobu komunalnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 3799/13 karta mapy 3 obręb Łagisza o powierzchni 596 m2, położonej w Łagiszy przy ulicy Kolorowej

 • zmiany w budżecie miasta na 2009 rok i układzie wykonawczym

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.10.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2009 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.10.2009 11:46 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:40 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:34 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:33 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/460/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/459/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/458/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/457/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/456/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/455/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/454/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/453/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/452/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/451/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/450/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/449/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/448/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/447/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/446/2009 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 12 października 2009r." (Michał Wiśniewski)
20.10.2009 11:19 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)