Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

­                                                                                   Będzin, dnia 26.11.2009r.


OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

 
    Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm), odwołuję pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Skalskiego 2/163 w Będzinie, ogłoszony na 30 listopada 2009 roku, z uwagi na rozbieżności pomiędzy stanem prawnym lokalu wynikającym z wypisu  z księgi wieczystej nr 19353, prowadzonej dla powyższego lokalu, wydanym przez Sąd Rejonowy w Będzinie – Wydział Ksiąg Wieczystych dnia 20 listopada 2009 roku (L.Dz. Odp. 7900/2009) a stanem faktycznym nieruchomości oraz danymi, które stanowiły podstawę wyceny wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przyjętej dla przedmiotowego przetargu jako ceny wywoławczej nieruchomości.


PREZYDENT MIASTA
/-/ mgr Radosław BaranZałączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2009 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2010 10:44 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
27.11.2009 14:32 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.11.2009 14:32 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.11.2009 14:30 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
27.11.2009 14:30 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)