XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

­XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie:

 • przyjęcia informacji nt. "Strategii Rozwoju Miasta Będzina - stopień realizacji"
Uchwała Nr XLVI/806/2009


 • akceptacji porozumienia o partnerstwie w zakresie wymiany najlepszych praktyk pomiędzy miastem Będzin (Rzeczypospolita Polska) i regionem Fife (Szkocja, Wielka Brytania)
Uchwała Nr XLVI/807/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/808/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/809/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/810/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/811/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/812/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/813/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/814/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/815/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/816/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/817/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/818/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/819/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/820/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/821/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/822/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/823/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/824/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/825/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/826/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/827/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/828/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/829/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/830/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/831/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/832/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/833/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/834/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/835/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/836/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/837/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/838/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/839/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/840/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/841/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/842/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/843/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/844/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/845/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Uchwała Nr XLVI/846/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/847/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/848/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/849/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
Uchwała Nr XLVI/850/2009


 • zmiany Uchwały Nr XLIII/769/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
Uchwała Nr XLVI/851/2009


 • odpłatnego przejęcia odcinka sieci kanalizacji deszczowej do wylotu do Potoku Zagórskiego
Uchwała Nr XLVI/852/2009


 • zmiany uchwały Nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku.
Uchwała Nr XLVI/853/2009


 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr XLVI/854/2009

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście
Uchwała Nr XLVI/855/2009 strony od 1-30

Uchwała Nr XLVI/855/2009 strony od 31-59

Załączniki do Uchwały Nr XLVI/855/2009

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/955/2009


Załącznik
 • zatwierdzenia "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina"
Uchwała Nr XLVI/856/2009


 • zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLVI/857/2009


 • przeniesienia między zadaniami wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Uchwała Nr XLVI/858/2009


 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLVI/859/2009


 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu "Wygraj swoją przyszłość" w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XLVI/860/2009


 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu "Przyjazna szkoła równych szans" w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XLVI/861/2009


 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu "Wszyscy w szkole mamy równe szanse" w ramach poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr XLVI/862/2009


 • zaciągnięcia kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Uchwała Nr XLVI/863/2009


 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLVI/864/2009


 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
Uchwała Nr XLVI/865/2009


 • odrzucenia skargi Pani Mirosławy Kaszowskiej na Prezydenta Miasta Będzina
Uchwała Nr XLVI/866/2009


 • zmian budżetu miasta na 2009 rok

Uchwała Nr XLVI/867/2009


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2009 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2010 12:09 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:09 Dodano załącznik "załącznik" (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:05 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 09:07 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 09:01 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 08:56 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 08:54 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/867/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 08:54 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/866/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 08:52 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 08:38 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
15.12.2009 08:29 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:44 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:44 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/827/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:43 Dodano załącznik "Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/855/2009" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:42 Dodano załącznik "Załączniki do Uchwały Nr XLVI/855/2009" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:40 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/855/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku strony 31-59" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:37 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/855/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku strony 1-30" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:19 Usunięto załącznik Załącznik NR 3 do Uchwały Nr XLVI/855/2009 (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:19 Usunięto załącznik Załącznik NR 4 do Uchwały Nr XLVI/855/2009 (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 14:18 Usunięto załącznik Mapa do Uchwały Nr XLVI/855/2009 (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:48 Usunięto załącznik Uchwała nr XLVI/866/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:47 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:47 Usunięto załącznik Uchwała nr XLVI/867/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:47 Usunięto załącznik Uchwała nr XLVI/855/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:45 Dodano załącznik "Mapa do Uchwały Nr XLVI/855/2009 " (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:45 Dodano załącznik "Załącznik NR 4 do Uchwały Nr XLVI/855/2009 " (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:45 Dodano załącznik "Załącznik NR 3 do Uchwały Nr XLVI/855/2009 " (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:45 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/855/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:34 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/867/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/866/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/865/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/864/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/863/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/862/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/861/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/860/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/859/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:33 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/858/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/857/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/856/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/854/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/853/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/852/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/851/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/850/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/849/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/848/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/847/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/846/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/845/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/844/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/843/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:29 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/842/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/841/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/840/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/839/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/838/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/837/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/836/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/835/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/834/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/833/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/832/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/831/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/830/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/829/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/828/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/826/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/825/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/824/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/823/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/822/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/821/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/820/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/819/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/818/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/817/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:18 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/816/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/815/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/814/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/813/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/812/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/811/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/810/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/809/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/808/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/807/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 rokuv" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:15 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/806/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
10.12.2009 13:05 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)