XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

­XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie:

 • planu pracy rady Miejskiej Będzina na 2010 rok
  Uchwała Nr XLVII/868/2009
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na 2010 rok
  Uchwała Nr XLVII/869/2009
 • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
  Uchwała Nr XLVII/870/2009
 • przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010.
  Uchwała Nr XLVII/871/2009
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XLVII/872/2009
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XLVII/873/2009
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLVII/874/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLVII/875/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLVII/876/2009


 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLVII/877/2009

 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Uchwała Nr XLVII/878/2009

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich
  Uchwała Nr XLVII/879/2009

 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Uchwała Nr XLVII/880/2009

 • zmiany uchwały nr XLV/800/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2009 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Boleradz
  Uchwała Nr XLVII/881/2009

 • przyjęcia "Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"
Uchwała Nr XLVII/882/2009

Załącznik cz. 1
Załącznik cz. 2

 • uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XVI/150/2003 z dnia 27 października 2003 roku
  Uchwała Nr XLVII/883/2009

 • zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Będzinie
  Uchwała Nr XLVII/884/2009

 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLVII/885/2009

 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLVII/886/2009

 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLVII/887/2009

 • zmian uchwały Nr XLII/719/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2009 roku
  Uchwała Nr XLVII/888/2009

 • zmian budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLVII/889/2009

 • zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok
  Uchwała Nr XLVII/890/2009

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2010 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.06.2012 15:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.06.2012 15:03 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.01.2010 13:44 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:39 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XLVI/874/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" na "Uchwała nr XLVII/874/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XLVI/873/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" na "Uchwała nr XLVII/873/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XLVI/872/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" na "Uchwała nr XLVII/872/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XLVI/871/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" na "Uchwała nr XLVII/871/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XLVI/870/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" na "Uchwała nr XLVII/870/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XLVI/869/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" na "Uchwała nr XLVII/869/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr XLVI/868/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" na "Uchwała nr XLVII/868/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:36 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:13 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:07 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/882/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:05 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/882/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:02 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/882/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 13:01 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/890/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/889/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/888/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/887/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:57 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/886/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:50 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/885/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:50 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/884/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:50 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/883/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:50 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/881/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:49 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/880/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/879/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/878/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/877/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/876/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:47 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVII/875/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/874/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/873/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/872/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:39 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/871/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:35 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/870/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:35 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/869/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:35 Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI/868/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 grudnia 2009 roku" (Michał Wiśniewski)
11.01.2010 11:07 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)