XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

­


XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie:


 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Nr XXXV/517/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
Uchwała Nr XLIX/897/2010

 • przyjęcia do wiadomości raportu doraźnej Komisji Rady Miejskiej Będzina ds. analiz i opiniowania nazw ulic i placów
Uchwała Nr XLIX/898/2010

 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
Uchwała Nr XLIX/899/2010

 • przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Świętej Trójcy przy ulicy Plebańskiej 2 w Będzinie
Uchwała Nr XLIX/900/2010

 • przyjęcia raportu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013
Uchwała Nr XLIX/901/2010

 • przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXVI/529/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2009 roku.)
Uchwała Nr XLIX/902/2010

 • przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2010 roku.
Uchwała Nr XLIX/903/2010

 • zmiany uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVII/359/98 z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
Uchwała Nr XLIX/904/2010

 • zbycia - w formie bezprzetargowej - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin na rzecz ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Uchwała Nr XLIX/905/2010

 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
Uchwała Nr XLIX/906/2010

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla osiedla Gzichów, położonego pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Czeladzką, Piastowską, Akacjową 
Uchwała Nr XLIX/907/2010
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
Uchwała Nr XLIX/908/2010

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie opieki pielęgniarskiej w placówkach przedszkolnych
Uchwała Nr XLIX/909/2010

 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
Uchwała Nr XLIX/910/2010

 • przeniesienia między zadaniami wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
Uchwała Nr XLIX/911/2010

 • zmiany w uchwale Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
Uchwała Nr XLIX/912/2010

 • rozpatrzenia skargi Pana Artura Chrzanowskiego zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Będzinie przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg w Warszawie oraz Wojewody Śląskiego w Katowicach
Uchwała Nr XLIX/913/2010

 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina złożonej przez właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach mieszkalnych przy ul. Grabowej 36 i 38 w Będzinie
Uchwała Nr XLIX/914/2010

 • rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Kazibudzkiego, zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie skierowanej do Prezydenta Miasta Będzina
Uchwała Nr XLIX/915/2010Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.02.2010 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.02.2010 13:43 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 13:42 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 13:37 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 13:15 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 13:10 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/915/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/914/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/913/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/912/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/911/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/910/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/909/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/908/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/907/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/906/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/905/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/904/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:41 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/903/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/902/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/901/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/900/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/899/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:23 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/898/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:13 Dodano załącznik "Uchwała nr XLIX/897/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku " (Michał Wiśniewski)
23.02.2010 12:04 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)