L Sesja Rady Miejskiej Będzina

­L Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie:


 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXXV/518/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009".
Uchwała Nr L/916/2010

 • nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Będzinie przy ulicy Krakowskiej
Uchwała Nr L/917/2010

 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2009 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Uchwała Nr L/918/2010 cz.1

Uchwała Nr L/918/2010 cz.2


 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja
Uchwała Nr L/919/2010

załącznik nr 1

 • przystąpienia di sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja
Uchwała Nr L/920/2010

 • ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego przez miasto Będzin rozwoju sportu kwalifikowanego
Uchwała Nr L/921/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
Uchwała Nr L/922/2010

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Sarnowie
Uchwała Nr L/923/2010

 • zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji
Uchwała Nr L/924/2010

 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
Uchwała Nr L/925/2010

 • zmiany w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznie 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
Uchwała Nr L/926/2010

 • zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Będzin, jednostkom organizacyjnym miasta Będzin
Uchwała Nr L/927/2010

 • rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Martę zamieszkałą w Będzinie na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Uchwała Nr L/928/2010

 • zmian w uchwale nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
Uchwała Nr L/929/2010Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:L Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2010 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2010 12:14 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:13 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
01.09.2010 12:11 Dodano załącznik "załącznik nr 1" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:54 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:53 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/929/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/928/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/927/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/926/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/925/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/924/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/923/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:46 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/922/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:42 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/921/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:42 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/920/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:42 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/919/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:36 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/918/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku cz.2" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:33 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/918/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku cz.1" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:33 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/917/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:30 Dodano załącznik "Uchwała Nr L/916/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:26 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.04.2010 12:25 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)