LI Sesja Rady Miejskiej Będzina

­LI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:


 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2009 rok

Uchwała Nr LI/930/2010

 • ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr LI/931/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/932/2010

 • zmiany w uchwale nr L/922/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/933/2010

 • zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr LI/934/2010

 • utworzenia w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie gminy Będzin dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku

Uchwała Nr LI/935/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/936/2010

 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/937/2010

 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/938/2010

 • zmian uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/939/2010

 • udzielenia Bankowi Spółdzielczemu poręczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu udzielonego Ośrodkowi Kultury w Będzinie

Uchwała Nr LI/940/2010

 • zmian budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LI/941/2010


Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.05.2010 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.10.2010 09:07 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
12.10.2010 09:06 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 11:12 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 11:07 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 11:04 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/941/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/940/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/939/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/938/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/937/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/936/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/935/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/934/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/933/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/932/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:45 Dodano załącznik "Uchwała Nr LI/930/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:05 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
05.05.2010 10:02 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)