Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.04.2010 r.

­Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.04.2010 r.

w sprawie:

 • nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Zarządzenie Nr 0151/153/2010

 • odmowy obniżenia wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 186/10000 cz. działki gruntu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 245/96 obręb Będzin karta mapy 31 o powierzchni 2199 m2 zabudowanej budynkami garażowymi
Zarządzenie Nr 0151/154/2010

 • zatwierdzenie regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy Al. Kołłątaja
powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0151/155/2010

 • zatwierdzenie regulaminu przetargowego określającego warunki i tryb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Rolniczej
powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 0151/156/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/157/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/158/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/159/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/160/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/161/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/162/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/163/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/164/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/165/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/166/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/167/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/168/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/169/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/170/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/171/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/172/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/173/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/174/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/175/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/176/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/177/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/178/2010

 • ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 0151/179/2010

 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2010 roku
Zarządzenie Nr 0151/180/2010

 • zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Zarządzenie Nr 0151/181/2010

 • zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Zarządzenie Nr 0151/182/2010

 • zmian w budżecie miasta na 2010 rok
Zarządzenie Nr 0151/183/2010Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.04.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Radosław Baran
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.05.2010 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.05.2010 08:14 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/183/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/182/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/181/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/180/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/179/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 13:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/178/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 13:05 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/177/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/176/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/175/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/174/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/173/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/172/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/171/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/170/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/169/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/168/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/167/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/166/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/165/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/164/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/163/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 12:05 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/162/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/161/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/160/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/159/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/158/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/157/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/156/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/155/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/154/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0151/153/2010 Prezydenat Miasta Będzina z dnia 29 kwietnia 2010r." (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:54 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
07.05.2010 11:52 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)