LII Sesja Rady Miejskiej Będzina

­Szanowny Pan Radny
Szanowna Pani RadnaZgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 maja 2010 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 LII uroczystą sesję Rady Miejskiej Będzina z okazji XX – lecia samorządu terytorialnego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wystąpienia:
1/ Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina Waldemara Szydło,
2/ Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana,
3/ Dyrektora Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej Pani Barbary Imiołczyk,
4/ dyskusja.
4. Wręczenie dyplomów w podziękowaniu za wkład w rozwój polskiej demokracji lokalnej z okazji XX – lecia samorządu terytorialnego.
5. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, przy ul. Teatralnej 4.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2010 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.05.2010 08:11 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)