LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

­LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie:

  • zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi, określenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr LIV/957/2010

  • sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr LIV/958/2010

  • przejęcia pojazdów samochodowych na własność gminy Będzin

Uchwała Nr LIV/959/2010

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie

Uchwała Nr LIV/960/2010

  • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Będzina

Uchwała Nr LIV/961/2010

  • zmian budżetu miasta na 2010 rok oraz uchylenia uchwały nr LI/940/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Bankowi Spółdzielczemu poręczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu udzielonego Ośrodkowi Kultury w Będzinie

Uchwała Nr LIV/962/2010

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

Uchwała Nr LIV/963/2010

  • zmian w Załącznikach nr 1, nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała Nr LIV/964/2010

  • rozpatrzenia skargi Pana Artura Chrzanowskiego zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg w Warszawie

Uchwała Nr LIV/965/2010Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2010 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.07.2010 11:47 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/965/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/964/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/963/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/962/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:44 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/961/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:41 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/960/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/959/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:37 Dodano załącznik "Uchwała Nr LIV/957/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku" (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 11:33 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)