Projekty uchwał - dot. LVI sesji Rady Miejskiej Będzina

­Wykaz projektów uchwał analizowanych
na LVI Sesji Rady Miejskiej  Będzina:

w sprawie:


  • uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz
Uchwała nr LVI/1

  • uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ul. Świerczewskiego
Uchwała nr LVI/2

  • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/599/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 marca 2009 roku w prawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępów, a także nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Uchwała nr LVI/3

  • wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/234/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała nr LVI/4

  • utworzenia na terenie gminy Będzin odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządowych
Uchwała Nr LVI/7

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. LVI sesji Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2010 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2010 11:06 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
24.09.2010 11:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały LVI/7" (Michał Wiśniewski)
24.09.2010 11:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały LVI/4" (Michał Wiśniewski)
24.09.2010 11:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały LVI/3" (Michał Wiśniewski)
24.09.2010 11:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały LVI/2" (Michał Wiśniewski)
24.09.2010 11:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały LVI/1" (Michał Wiśniewski)
24.09.2010 10:58 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)