LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie:

 • określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2011
  Uchwała Nr LVII/984/2010
 • trybu i sposobu powołania i odwołania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Uchwała Nr LVII/985/2010
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010
  Uchwała Nr LVII/986/2010, Załącznik
 • przyjęcia zmiany „Aktualizacji Programu rewitalizacji Miasta Będzina”
  Uchwała Nr LVII/987/2010, Załącznik
 • uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Będzina na lata 2010 – 2013”
  Uchwała Nr LVII/988/2010, Załącznik
 • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku
  Uchwała Nr LVII/989/2010, Załącznik
 • przyjęcia na 2011 „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Uchwała Nr LVII/990/2010, Załącznik
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/991/2010
 • zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej w Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/992/2010
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miasta Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/993/2010
 • zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/994/2010
 • zmian w Załączniku nr 5 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/995/2010
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2011 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr LVII/996/2010
 • oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 157/2 na karcie mapy obręb Będzina o powierzchni 8m2 położonej przy Alei Kołłątaja w celu posadowienia obelisku upamiętniającego  700 rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego
  Uchwała Nr LVII/997/2010
 • dokonania darowizny na rzecz Powiatu Będzińskiego nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 99 karta mapy 21 obręb Będzin o pow. 5510 m2 , stanowiącej Plac Kardynała Jean Marie Lustigera
  Uchwała Nr LVII/998/2010
 • rozpatrzenia skargi Teresy i Jerzego Szwaczków na bezczynność Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr LVII/999/2010
 • zmian budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/1000/2010
 • zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
  Uchwała Nr LVII/1001/2010

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:LVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2010 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.11.2010 07:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 10:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 10:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 10:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 10:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 10:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 10:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 10:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 09:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 09:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.11.2010 09:25 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)